Allt material på Hairworld’s hemsida är skyddat av upphovsrättslagen och är tillgängligt endast för visning och läsning. Det är inte tillåtet att ta kopior i hel, eller delvis elektronisk (digital) form, såvida inte annat anges. Texter får gärna kopieras på papper, dock endast för privat bruk. Ytterligare användning av texter, bilder och övriga illustrationer i kommersiellt eller annat sammanhang kräver skriftlig tillåtelse från Freeminds ApS. Freeminds ApS åtar sig inget ansvar för eventuella tryckfel